Ajuntament de Reus
Recollida de mobles i altres voluminosos
Nota Important!
L'horari de recollida és de dilluns a divendres, de 21:00 a 6:00.
L'horari per deixar el voluminós és de dilluns a divendres, de 18:00 a 21:00, i s'ha de deixar el mateix dia que la data de recollida marcada en la petició.
L'hora màxima per demanar la recollida al mateix dia és les 21h. Qualsevol petició posterior a les 21h. la recollida es farà a partir del dia següent, segons la data de recollida marcada.
Podeu obtenir més informació en el següent enllaç: https://www.reus.cat/recollida-de-residus
DADES PERSONALS
NIF *
NOM *
COGNOMS *
CORREU ELECTRÒNIC *
TELÈFON
DADES DEL VOLUMINÓS A RECOLLIR
ADREÇA *
     
DATA DE RECOLLIDA *
DESCRIPCIÓ DEL VOLUMINÓS *
OBSERVACIONS
DOCUMENTS ADJUNTS
Formats permesos (jpg i pdf). Tamany màxim de l'arxiu (4 Mb).
De conformitat amb l’establert al Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril de 2016, us informem que les dades personals proporcionades són confidencials i formen part dels tractaments titularitat de l’Ajuntament de Reus.

En aplicació del principi de transparència, el Registre d’activitats de tractament (RAT) està publicat al Portal de Transparència de l’Ajuntament de Reus. https://transparencia.reus.cat
Responsable Ajuntament de Reus
Finalitat L'atenció i , si escau, gestió de la seva petició de recollida de voluminós.
Legitimació El tractament de dades personals es realitzarà en compliment d’una obligació legal, per raons d’interès públic, en execució d’un contracte, en exercici d’un interès legítim i en els casos que consti el consentiment de la persona interessada.
Destinataris Es preveu la cessió de dades personals als ens municipals per a l’exercici de les seves competències, a altres organismes en els supòsits establerts legalment i en els casos que consti el consentiment previ de la persona interessada.
Drets En relació amb les seves dades personals, pot exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat i limitació, mitjançant la presentació d’una sol·licitud a la Oficina d’Atenció al Ciutadà o a través del tràmit telemàtic disponible a la seu electrònica de l’Ajuntament.

Per qualsevol consulta relacionada amb la protecció de dades personals podeu enviar un correu electrònic a: dpd.ajuntament@reus.cat
Informació addicional Podeu consultar informació addicional a la pàgina web: https://serveis.reus.cat/rgpd/
www.reus.cat
© Ajuntament de Reus Plaça del Mercadal · 43201 Reus
977 010 010 · ajuntament@reus.cat