REUS PUNT CAT
Mapa web
APLICACIONS

Coneix la teva àrea escolar de proximitat. Curs 2019-2020

Segons els criteris generals de prioritat, que estableix la normativa en l'admissió d'alumnat, una família pot obtenir la màxima puntuació quan l'escola que vol escollir en primera opció es troba dins de la seva zona d'influència del seu domicili familiar o laboral.

Totes les adreces de la ciutat s'associen a l'illa a la qual pertanyen per un procediment automatitzat, de manera que cada família disposa d'un plànol personalitzat on pot visualitzar el seu domicili i els centres educatius que li corresponen.

Tanmateix us informen de la previsió de germans de cada escola atès el nombre de futurs alumnes que ja tenen germans escolaritzats a cada centre.

Aquesta consulta és només de caràcter informatiu, per a més informació poseu-vos en contacte amb els centres educatius o amb l'OME.

Feta la recerca, apareixen els centres que configuren la vostra àrea escolar de proximitat, obteniu la màxima puntació per qualsevol d'aquests centres, 30 punts. Si heu introduït el domicili laboral, apareixen els centres pels quals obteniu la puntuació de 20 punts.

Introduïu el nom del carrer on viviu sense accents i sense especificar-ne el tipus de via (carrer, riera, plaça...) i el núm. (si no introduïu el número aparexieran tots els de la via: només cal que seleccioneu el vostre):

Carrer:
Núm: