On trobar el codis necessàris?
El Codi de verificació electrònica es troba al peu de cada pàgina del document darrera la paraula CVE (veure exemple 1, veure exemple 2).
Validació de documents electrònics
Els documents electrònics són documents originals emesos per l'Ajuntament en format electrònic.

Per tal de poder verificar un document municipal, que està en format paper i és còpia de l'original electrònic, introdueixi el codi que trobarà al document.