Carpeta del ProveïdorLa Carpeta proveïdor és el canal integral de relació entre els proveïdors i l'Ajuntament de Reus per mitjans electrònics disponible a qualsevol hora del dia i durant els 365 dies l'any per facilitar la relació entre els contractistes i l'Ajuntament. En aquest sistema podreu trobar tota la informació i estat de les vostres dades, gestions, tràmits, expedients municipals i factures que com a proveïdor estigui relacionat.

Per accedir a aquesta informació, necessiteu disposar dels sistemes d'identificació basats en certificats reconeguts i qualificats així com d'altres sistemes d'identificació amb paraula de pas mitjançant clau concertada i de firma electrònica reconeguda i qualificada que siguin conformes a l'establert en la Llei 59/2003 de 19 de desembre de signatura electrònica i que siguin admesos i validats per la llista de confiança de prestadors de serveis de certificació que validi el Consorci Administració Oberta de Catalunya de conformitat amb els articles 9 i 10 de la Llei 39/2015 d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Nota important !  Per a un correcte ús del servei l'usuari ha d'acceptar finestres emergents del lloc web https://serveis.reus.cat.Requeriments tècnics
Pot consultar els requeriments tècnics en la següent pàgina.
Guia de requeriments tècnics i FAQs.

Incidència o suggeriment
En cas de patir alguna incidència tècnica o voler fer un suggeriment, ho pot notificar omplint el següent formulari.