www.reus.cat
El web de la ciutat de Reus

A Reus, 23 de juny de 2020 AJUTS DE MENJADOR ESCOLAR. CURS 2020-2021


L'Ajuntament de Reus informa

Ha sortit la convocatòria d'ajuts per a menjador escolar 2020/2021.

Coincidint amb la situació generada per la Covid-19, l'Ajuntament de Reus ha simplificat el tràmit de sol·licitud dels ajuts al menjador escolar per al curs 2020-2021 a través de les modalitats de sol·licitud abreujada o ordinària per via telemàtica segons les següents situacions:

TOTA LA INFORMACIÓ SOBRE ELS AJUTS

https://seu.reus.cat/seu/carpetaCiutadana/tramit/44378

FINS A QUIN DIA ES POT PRESENTAR LA SOL·LICITUD

Es pot presentar fins al 22 de juliol, inclòs aquest dia.

QUI POT FER LA SOL·LICITUD ABREUJADA

Està disponible per a les persones sol·licitants d'ajut individual de menjador del curs passat i que no hagin sofert cap modificació en la composició de la seva unitat familiar, dels fills/es pels quals sol·liciten la subvenció, ni en la documentació presentada a la convocatòria pel curs escolar 2019-20 i que compleixin els requisits fixats pel Departament d'Educació per aquest pròxim curs 2020-2021.

QUI POT FER LA SOL·LICITUD ORDINÀRIA

El model ordinari està adreçat a les situacions següents:

 • Noves sol·licituds (alumnat que no va sol·licitar l'ajut el curs passat).
 • Famílies on han canviat els membres de la unitat familiar respecte al curs passat (nou/va fill/a, separació, defunció, emancipació…).
 • Famílies on han variat els fills/es pels quals es vol sol·licitar l'ajut
 • Alumnat que canvia de Centre Educatiu o canvia el tipus d'escolaritat (compartida...)


 • COM ACTUALITZAR O FACILITAR PER PRIMER COP EL NÚMERO DE TELÈFON I ADREÇA DE CORREU ELECTRÒNIC PER A LES PRÒXIMES CONVOCATÒRIES

  Actualització de les dades de contacte

  PAS A PAS

  Sol·licitud abreujada

  Si vau proporcionar el vostre correu electrònic quan vau demanar l'ajut el curs anterior, hauríeu d'haver rebut un email de l'Ajuntament de Reus, per tal que confirmeu la vostra sol·licitud. Per a més informació de com funciona aquesta signatura remota consulteu aquí

  Si només vau proporcionar el vostre número de telèfon mòbil quan va demanar l'ajut el curs anterior, heu hagut de rebre un SMS amb l'enllaç al tràmit telemàtic on us demanarà identitat digital. Podeu consultar el tutorial de l'idCAT Mòbil.

  De totes maneres, si no heu rebut cap correu electrònic o SMS i el curs passat vau rebre l'ajut i la vostra situació familiar continua sent la mateixa, també podeu fer la sol·licitud abreujada seguint els passos que s'expliquen en aquest apartat.

  Sol·licitud ordinària

  Si la vostra situació no us permet fer la tramitació abreujada, cal fer el tràmit ordinari.

  1. Per fer el tràmit ordinari cal una identitat digital com l'idCAT Mòbil. És molt fàcil i ràpid de fer. Mireu aquest tutorial

  2. Quan tingueu la identitat digital, accediu al tràmit:
  ENLLAÇ TRÀMIT DE SOL·LICITUD ORDINÀRIA

  Si és la primera vegada que feu un tràmit, potser us ajudarà consultar aquesta guia per fer un tràmit pas a pas.
  GUIA: COM FER UN TRÀMIT PAS A PAS

  Si no disposeu d'un sistema d'identitat digital, us recomanem l'idCAT mòbil, que podeu obtenir fàcilment seguint les indicacions del nostre tutorial.

  tutorial youtube idCat


  Protecció de dades personals

  Responsable del Tractament AJUNTAMENT DE REUS
  Finalitat Tramitació ajuts menjador escolar
  Legitimació El compliment d'una obligació legal aplicable al responsable del tractament.
  El consentiment de la persona interessada o de qui la representi legalment.
  Destinataris Les dades proporcionades tenen com a destinatari l'Ajuntament de Reus.
  No es preveu la comunicació de dades sinó és en compliment de tasques en interès públic i/o per l'exercici de poders públics conferits a les administracions públiques.
  Drets Té dret a l' accés, rectificació, oposició, portabilitat, limitació i cancel·lació de les seves dades a través del correu electrònic
  dpd.ajuntament@reus.cat 
  i en la resta de formes contingudes en la informació addicional.
  Informació addicional Pot consultar la informació addicional sobre protecció de dades en:
  https://serveis.reus.cat/rgpd/